Informacja o funduszach którymi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL

Stowarzyszenie KOPIPOL niezależnie od prowadzonej repartycji indywidualnej na rzecz twórców dzieł naukowych i technicznych dysponuje środkami i udziela wsparcia w ramach 3 funduszy:

  • Funduszu Pomocowego, który ma na celu wspieranie finansowe twórców dzieł naukowych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Z regulaminem Funduszu Pomocowego można się zapoznać tutaj.
  • Funduszu Czasopism, z którego środki przeznaczane są na finansowanie wynagrodzeń autorskich twórcom publikującym utwory w czasopismach naukowych. Z regulaminem Funduszu Czasopism można się zapoznać tutaj.
  • Funduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego, który ma na celu wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego. Z regulaminem Funduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego można się zapoznać tutaj.

Zapraszamy twórców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych z rzeczonych Funduszy do składania wniosków.