Kwota wypłaconych wynagrodzeń w ramach repartycji indywidualnej przekroczyła 4 miliony złotych

Stowarzyszenie kontynuuje dynamiczny proces wypłat wynagrodzeń autorskich w ramach repartycji indywidualnej. Jeszcze w kwietniu informowaliśmy Państwo, że kwota wypłaconych wynagrodzeń autorskich w ramach repartycji indywidualnej wyniosła 3 249 839,07 zł. to już w czerwcu 2015 roku wzrosła do 4 278 134,24zł.  Tym … Czytaj dalej

Opinia prawna na temat wynagrodzeń z repartycji indywidualnej

Stowarzyszenia KOPIPOL kontynuuje akcję informacyjną na temat wynagrodzeń autorskich wypłacanych w ramach systemu repartycji indywidualnej. Nie każdy autor ma jednak świadomość czym są rzeczone wynagrodzenia a co ważniejsze, czy przyjęcie ich nie przysporzy mu problemów. Nic bardziej mylnego. Stowarzyszenie KOPIPOL wypłacając … Czytaj dalej

KOPIPOL jako wystawca na 6. Warszawskich Targach Książki

Serdecznie zapraszamy Państwa, a w szczególności Autorów dzieł naukowych i technicznych, do udziału w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach 6  Warszawskich Targów Książki , które odbędzie się w dniu 15 maja br. o godz. 15.00 na Stadionie Narodowym przy al. Księcia … Czytaj dalej

Konferencja naukowa: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Działalność naukowo- dydaktyczna w świetle prawa autorskiego”, która odbędzie … Czytaj dalej

Konferencja naukowa: Internet a prawo autorskie

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Internet a prawo autorskie”, która odbędzie się w dniu 7 maja 2015 roku w Lublinie, … Czytaj dalej

Kolejny milion wypłacony autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji indywidualnej przekroczyła w kwietniu 2015 roku trzy miliony złotych i wyniosła dokładnie 3 249 839,07 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 3 091 autorów dzieł … Czytaj dalej

Informacja nt. interpretacji indywidualnej Ministra Finansów dotyczącej podatku VAT doliczanego do opłat reprograficznych inkasowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL

W dniu 16 marca 2015 roku Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, znak: IPTPP2/443-243/11-13/15-S/IR będącą następstwem wniosku Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych  KOPIPOL z dnia 15 czerwca 2011 roku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od … Czytaj dalej

Informacja o zmianie adresu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległ adres siedziby Stowarzyszenia KOPIPOL. Prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich systemach informatycznych i kierowanie bieżącej korespondencji na adres ul. Warszawska 21 lok. 31 , 25-512 Kielce . Dotychczasowe adresy e-mail, numery telefonów oraz … Czytaj dalej

Opinia prawna o wypłatach z repartycji indywidualnej

Stowarzyszenia KOPIPOL kontynuuje akcję informacyjną na temat wynagrodzeń autorskich wypłacanych w ramach systemu repartycji indywidualnej. Nie każdy autor ma jednak świadomość czym są rzeczone wynagrodzenia a co ważniejsze, czy przyjęcie ich nie przysporzy mu problemów. Nic bardziej mylnego. Stowarzyszenie KOPIPOL wypłacając … Czytaj dalej

Kilka słów o wypłatach wynagrodzeń z repartycji indywidualnej

Rośnie liczba wypłat autorom utworów naukowych i technicznych z tytułu prywatnego kopiowania reprograficznego pobieranych od importerów sprzętu umożliwiającego prywatne kopiowanie, pobieranych na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim. Dzięki przeprowadzonym przez KOPIPOL badaniom statystycznym struktury kopiowania reprograficznego oraz identyfikacji … Czytaj dalej

1 2 3 4 5 6