Spotkanie z autorami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Serdecznie zapraszamy autorów, którzy opublikowali swe utwory naukowe w latach 2007-2012, a w szczególności osoby publikujące w latach 2011-2012 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, na spotkanie informacyjne dotyczące systemu repartycji indywidualnej. Na spotkaniu obecni będą pracownicy Stowarzyszenia KOPIPOL, … Czytaj dalej

Sprostowanie

W związku z zamieszczeniem na stornie internetowej www.swrepropol.pl/ informacji  o tym, że Stowarzyszenie Kopipol dokonuje repartycji wynagrodzeń z tytułu zainkasowanych opłat reprograficznych, przeznaczonych dla autorów wydawnictw prasowych uprzejmie wyjaśniamy, że prowadzona przez Stowarzyszenie Kopipol repartycja indywidualna obejmuje swoim zakresem tylko … Czytaj dalej

Przystąpienie do repartycji za 2011 rok

Szanowni Twórcy, uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2011 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi … Czytaj dalej

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów

W związku z INTERPRETACJĄ INDYWIDUALNĄ MINISTRA FINANSÓW w sprawie wysokości stawki podatku VAT od należności inkasowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL na podstawie artykułów: 20, 201 oraz 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku informujemy, że … Czytaj dalej

System Ewidencji i Rozliczania Opłat Reprograficznych

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2012 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia uruchomiony został System Rozliczania i Ewidencji Opłat Reprograficznych. Aplikacja jest dostępna w systemie on-line w zakładce oznaczonej nazwą Systemu. Mamy nadzieję, że przedmiotowa aplikacja pozwoli Państwu w przyszłości na … Czytaj dalej

Dofinansowania z Funduszu Czasopism

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie KOPIPOL posiada środki na dofinansowanie wynagrodzeń autorskich Twórców publikujących w czasopismach naukowych. Zapraszamy Redakcje czasopism do składania pisemnych wniosków o dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Funduszu Czasopism.

Informacja o możliwości korzystania z Funduszu Pomocowego

Szanowni Twórcy, Zapraszamy Państwa do korzystania z Funduszu Pomocowego. Zgromadzone środki finansowe przeznaczone są dla Twórców dzieł naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku, stanu zdrowia lub zdarzeń losowych.

1 4 5 6