Konsultacje prawne dla autorów

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza autorów dzieł naukowych i technicznych na bezpłatne konsultacje prawne dotyczące umów powierzenia Stowarzyszeniu KOPIPOL praw do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ogólnych zasad udziału autorów w wypłatach środków z opłat reprograficznych w ramach systemu repartycji indywidualnej.

Konsultacje udzielaną są telefonicznie pod numerem tel. (22) 699-09-23 w każdy czwartek w godzinach 10.00-12.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych autorów.