Władze

Zgodnie z § 17 statutu władzami Stowarzyszenia KOPIPOL są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd oraz  Komisja Rewizyjna. W skład Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia KOPIPOL

 

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd wypełnia zadania samorządowe w pięcioosobowym składzie, a także przy pomocy Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Stowarzyszenia.

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski
Wiceprzewodniczący – dr hab. inż. prof. PW Jacek Wernik
Skarbnik – dr Zdobysław Kuleszyński
Członkowie Zarządu: – doc. Marek Kuźmiński
– dr hab. Paweł Łukaszewski

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem powołanym do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Antoni Kunicki
Członkowie: – dr hab. Sylwia Hożejowska
– prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
– dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Wójcik