KOPIPOL

Aktualności

Ponad 50 milionów wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 63 980 wynagrodzeń na rzecz 27 517 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 34 885 392,62 zł.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL jednocześnie realizuje dyspozycję art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Kwota wypłat z systemu repartycji indywidualnej wraz z wypłatami w ramach repartycji wtórnej wyniosła w tym samym czasie łącznie 51 141 772,96 zł.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2019, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:

  1. a) tytuły utworów,
    b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
    c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Z listą poszukiwanych uprawnionych, możecie Państwo zapoznać się tutaj.

Upływ terminu wypłat wynagrodzeń dla roku podziałowego 2007

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 7 Zasad repartycji z dniem 31 grudnia 2020 roku (tj. z upływem terminu 10 lat od ogłoszenia o podziale i rozpoczęciu wypłat w ramach repartycji pierwotnej) dobiega końca realizacja wypłat środków należnych twórcom utworów naukowych i technicznych w ramach systemu repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2007.

W związku z powyższym, informujemy, że w/w wynagrodzenie otrzymają wyłącznie ci twórcy, którzy do końca br. złożą prawidłowo uzupełnione dokumenty.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2019 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2019 wynosi 6 638 883,04  zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 613 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2019 rok.

Informacja o możliwości składania dokumentów uprawniających do wypłaty wynagrodzenia z systemu repartycji indywidualnej w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę dotyczącą możliwości składania dokumentów niezbędnych do uczestniczenia w repartycji tej części środków zainkasowanych przez Stowarzyszenie na podstawie art. 20 oraz art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która przypada twórcom utworów naukowych i technicznych (tj. deklaracji oraz oświadczenia autora) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podpisywania dokumentów profilem zaufanym.

Wspomnienie o prof. Eustachym Burce

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 maja 2020 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. inż. Eustachego Burkę.

Prof. E. Burka był wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki płynów i teorii maszyn przepływowych. Przez dekady pracy naukowej związany był z Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Informacja o obecnie obowiązujących w Stowarzyszeniu Funduszach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2019 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL przyjęto Zasady Repartycji oraz Regulaminy Funduszu Edukacyjno-Naukowego oraz Funduszu Socjalno-Kulturalnego, które dostosowały wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia do wymagań ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293).

Wspomnienie o Pani Marioli Rozmus

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marioli Rozmus, wieloletniej Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, wieloletniej dyrektor ds. edytorskich Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A., absolwentki oraz współpracowniczki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2018 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2018 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2018 wynosi: 5 273 423,56 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 8 993 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2018 rok.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

W dniu 4 września 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę w sprawie ponowienia czynności zmierzających do odnalezienia twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2015.