Informacja nt. interpretacji indywidualnej Ministra Finansów dotyczącej podatku VAT doliczanego do opłat reprograficznych inkasowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL

W dniu 16 marca 2015 roku Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, znak: IPTPP2/443-243/11-13/15-S/IR będącą następstwem wniosku Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych  KOPIPOL z dnia 15 czerwca 2011 roku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od … Czytaj dalej

Informacja o zmianie adresu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległ adres siedziby Stowarzyszenia KOPIPOL. Prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich systemach informatycznych i kierowanie bieżącej korespondencji na adres ul. Warszawska 21 lok. 31 , 25-512 Kielce . Dotychczasowe adresy e-mail, numery telefonów oraz … Czytaj dalej

Opinia prawna o wypłatach z repartycji indywidualnej

Stowarzyszenia KOPIPOL kontynuuje akcję informacyjną na temat wynagrodzeń autorskich wypłacanych w ramach systemu repartycji indywidualnej. Nie każdy autor ma jednak świadomość czym są rzeczone wynagrodzenia a co ważniejsze, czy przyjęcie ich nie przysporzy mu problemów. Nic bardziej mylnego. Stowarzyszenie KOPIPOL wypłacając … Czytaj dalej

Kilka słów o wypłatach wynagrodzeń z repartycji indywidualnej

Rośnie liczba wypłat autorom utworów naukowych i technicznych z tytułu prywatnego kopiowania reprograficznego pobieranych od importerów sprzętu umożliwiającego prywatne kopiowanie, pobieranych na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim. Dzięki przeprowadzonym przez KOPIPOL badaniom statystycznym struktury kopiowania reprograficznego oraz identyfikacji … Czytaj dalej

Kolejny milion wypłacony autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji indywidualnej przekroczyła w grudniu 2014 roku dwa miliony złotych i wyniosła dokładnie 2 105 009,96 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 2 … Czytaj dalej

Informacja dotycząca podatku VAT doliczanego do opłat reprograficznych inkasowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL

W dniu 15 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem o sygn.I SA/Ke 480/14 uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2012 r., znak IPTPP2/443-243/11-5/12-S/BM w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT działalności naszej organizacji, polegającej na poborze … Czytaj dalej

Konferencja naukowa „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych po 20 latach- podsumowanie i perspektywy”

W dniu 20 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych po 20 latach- podsumowanie i perspektywy”. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami … Czytaj dalej

Wypłaty wynagrodzeń dla Autorów publikujących w 2013 roku

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do wypłaty wynagrodzeń autorskich pochodzących ze środków zainkasowanych w 2013 roku na rzecz Autorów przez Stowarzyszenie KOPIPOL. Jednocześnie informujemy, że kontynuujemy wypłaty z repartycji indywidualnej za lata 2007-2012. W związku z tym zapraszamy Twórców, … Czytaj dalej

KOPIPOL jako wystawca na 18. Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej

Serdecznie zapraszamy Państwa, a w szczególności Autorów dzieł naukowych i technicznych, do udziału w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach 18. Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej, które odbędzie się w dniu 6 listopada br. w Salonie Mickiewicza pod Kopułą … Czytaj dalej

Spotkanie z autorami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy autorów, którzy opublikowali swe utwory naukowe w 2007-2013, a w szczególności osoby publikujące w 2007 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na spotkanie informacyjne dotyczące systemu repartycji indywidualnej. Na spotkaniu obecni będą pracownicy Stowarzyszenia KOPIPOL, którzy przekażą Państwu szczegółowe informacje … Czytaj dalej

1 2 3 4