18 milionów wypłacone autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji, według stanu na dzień 1 czerwca 2017 roku wyniosła 18 471 690,39 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 11 627 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 28 435 … Czytaj dalej

Opłaty reprograficzne bez podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów / importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu … Czytaj dalej

Informacja o funduszach którymi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL

Stowarzyszenie KOPIPOL niezależnie od prowadzonej repartycji indywidualnej na rzecz twórców dzieł naukowych i technicznych dysponuje środkami i udziela wsparcia w ramach 3 funduszy: Funduszu Pomocowego, który ma na celu wspieranie finansowe twórców dzieł naukowych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się … Czytaj dalej

Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników naukowych uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Systemu wynagrodzeń z Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL. Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu … Czytaj dalej

Repartycja indywidualna za 2015 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2015 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji … Czytaj dalej

KOPIPOL jako wystawca na 20. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Autorów dzieł naukowych i technicznych, na 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach 27- 30 października br. w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie. … Czytaj dalej

13 milionów wypłacone autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji , według stanu na dzień 1 października 2016 roku wyniosła  13 180 072, 11 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 7 627 autorów dzieł … Czytaj dalej

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza do udziału w Olimpiadzie Statystycznej

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL objęło swoim mecenatem Olimpiadę Statystyczną, której organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Pierwsza edycja zostanie … Czytaj dalej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o repartycji indywidualnej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny wsparło działania Stowarzyszenia KOPIPOL, publikując na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informację o prowadzonej przez Stowarzyszenie KOPIPOL repartycji indywidualnej. Ponieważ dotychczasowe wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyczyniło się … Czytaj dalej

Wynagrodzenia PLR

Szanowni Autorzy, w związku z wprowadzeniem przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnienia m.in.: – twórców utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim; – tłumaczy na język polski utworówwyrażonych słowem powstałych w języku obcym i opublikowany w języku … Czytaj dalej

1 2 3 6