Rozporządzenie Ministra Kultury – urządzenia i nośniki (stawki opłat obowizujace od 1 lipca 2011r.)

pobierz w formacie pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 12 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1599) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. (poz. 616)
 

WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

 

Typ urządzenia lub nośnika

Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika
Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna 3
Skaner płaski 3
Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy 2
Faks termiczny 1
Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym 1,5
Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim 2
Drukarka atramentowa i drukarka laserowa 1,5
Papier formatu A3 i A4 1,25
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych funkcji 3
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawierające inne funkcje 2,8
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zablokowanymi innymi funkcjami – udostępnianymi na żądanie 2,9
Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne – zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) 1

ale nie więcej niż 100 zł