Kontakt

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31                                                         NIP: 657-19-20-381
25-512 Kielce                                                                             REGON: 290604782
tel.: (+48)(41) 341 54 39                                                          KRS: 0000011280
fax: (+48)(41) 341 54 47
e-mail: kopipol@kopipol.pl
http://www.kopipol.pl

  • Kierownik ds. inkasa i repartycji – Jacek Kargul   e-mail: jacek@kopipol.pl
    (Opłaty z art. 20 – urządzenia i nośniki)