KOPIPOL

Aktualności

Opłaty reprograficzne bez podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku będą inkasowane jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników naukowych uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Systemu wynagrodzeń z Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Tadeusza Rejtana 16 C.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/

Repartycja Indywidualna za 2015 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2015 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2015 rok.

13 milionów wypłacone autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji , według stanu na dzień 1 października 2016 roku wyniosła  13 180 072, 11 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 7 627 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 19 094 wynagrodzeń.